Seminstation

Sedan 2015 bedriver Stall Mats Eriksson egen seminstation i liten skala och främst för egna ston.

Ansvarig veterinär är Nina Roepstorff.

 

CONTROVENTO
Blue Hors Zack - Blue Hors Don Romantic - Master